ธ.กรุงเทพ เดินหน้าร่วมแก้วิกฤตขยะทางทะเล ใน “วันทะเลโลก”ชูโครงการ ‘Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน’ ย้ำภาพ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”จับมือรัฐ-ประชาชน นำร่องดักขยะก่อนลงทะเลแล้วกว่า 3 เดือน 

ธ.กรุงเทพ เดินหน้าร่วมแก้วิกฤตขยะทางทะเล ใน “วันทะเลโลก”ชูโครงการ ‘Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน’ ย้ำภาพ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”จับมือรัฐ-ประชาชน นำร่องดักขยะก่อนลงทะเลแล้วกว่า 3 เดือน 

ร่วมแก้ปัญหาขยะทางทะเล -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารหนึ่งเดียว ที่จับมือหน่วยงานราชการท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ ‘Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน’ นำโดย นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ นายนิธิรุจน์ สิริรุจิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคกลาง 3พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายเกรียงศักดิ์ มหาศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะผู้จัดงาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ‘Awaken New Depths-ปลุกกระแส แก้วิฤตมหาสมุทร’ เพื่อให้ความรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกการใส่ใจรักษา และร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรท้องทะเลและชายฝั่ง ณ ลานหน้าศาลเจ้าพ่อกิมท้ง (สะพานสายรุ้ง) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โอกาสนี้ ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่พร้อมจะดูแลสังคมในทุกมิติ ได้เข้าร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะในหัวข้อ ‘การจัดการขยะชุมชนชายฝั่งและการใช้บูมดักขยะ’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ‘Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน’ ที่ธนาคารได้ดำเนินการนำร่องมาแล้วกว่า3 เดือน พบว่าภายในระยะเวลา 2 เดือน สามารถช่วยดักขยะก่อนออกปากแม่น้ำท่าจีนและไหลเข้าสู่อ่าวไทยได้ถึง 6,012 กิโลกรัม ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ 21.04 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมกับเร่งวิเคราะห์ศึกษาที่มาของขยะ เพื่อแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ภายในงานธนาคารยังได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกถึงในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายการจัดการขยะทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน./

ข่าวเกี่ยวข้อง