ที ไลฟ์ ตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ ออก “แบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 3/1”ออมสั้น 3 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ผลตอบแทนสูง 3.29% ต่อปี แซงหน้าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ที ไลฟ์ ตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ ออก “แบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 3/1”ออมสั้น 3 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ผลตอบแทนสูง 3.29% ต่อปี แซงหน้าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง ออก “ประกันออมทรัพย์ Super Saving 3/1” จับกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงินเพื่อการลงทุนระยะสั้น ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ออมสั้น 3 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ผลตอบแทน 3 ปี สูงถึง 3.29% ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ  บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life) เปิดเผยว่า  บริษัทฯ มีนโยบายในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจุบันทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงที่ ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “แบบประกัน Super Saving 3/1” เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนให้นักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการออมเงินระยะสั้น รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีความเสี่ยงต่ำ

โดย “แบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 3/1”  เป็นแบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้น 3 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครองชีวิต 3 ปี ชำระเบี้ยเริ่มต้น 99,190 บาท สำหรับทุนประกัน 100,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 10 ล้านบาท  พร้อมรับเงินคืนเร็ว ทุกๆ 6 เดือน 1.25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 5 งวด พร้อมรับเงินครบกำหนดสัญญาอีก 101.25% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ  สิ้นปีกรมธรรม์ภัยที่ 3 รวมรับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 107.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี หรือ ผลตอบแทน 3 ปี สูงถึง 3.29% เมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา อีกด้วย

“แบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 3/1” เหมาะสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่หรือผู้ออมเงินที่มีสภาพคล่อง ต้องการโอกาสการลงทุนและต้องการผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตถึง 3 ปี สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้สนใจสามารถซื้อแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2111 0055 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. E-mail : contactcenter@tlife.co.th  หรือ Line : @tlife 

ข่าวเกี่ยวข้อง