KH Academy พานิสิต-นักศึกษา Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานธุรกิจ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ”

KH Academy พานิสิต-นักศึกษา Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานธุรกิจ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ”

นายบูรพา สงวนวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ KH Academy พร้อมด้วยนายกรภัทร วรเชษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และนายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ (ที่ 1 จากขวา) Head of Research บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ในฐานะวิทยากร พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังข้อมูลภาพรวมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) โดยได้รับเกียรติจาก นายดาเนียล รอสส์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และนายสุมิตร ศรีสันติธรรม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และทีมงาน BTS Group IR & SD Team ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ข้อมูล 3 หัวข้อหลัก คือ 1) BTS Group Business Overview และ 2) Sustainability at BTS Group และ 3) BTS Group SOTP Valuation Discussion พร้อมพาเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสรวมถึงโรงจอด และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ข่าวเกี่ยวข้อง