OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอี้สำนักงานให้กรมป่าไม้สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอี้สำนักงานให้กรมป่าไม้สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ยืนยันเดินหน้าส่งมอบพลังความรัก ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยโดยได้สนับสนุนเก้าอี้สำนักงานที่หมดวาระการใช้งานและยังมีสภาพดี ส่งต่อให้แก่กรมป่าไม้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้  ร่วมรับมอบ ณ กรมป่าไม้ ซึ่งการสนับสนุนเก้าอี้สำนักงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเน้นการหมุนเวียนนำทรัพยากรต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงาน และการผลิตใหม่ รวมทั้งลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ นับว่าตอบโจทย์แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ LOVE the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น เป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ตอกย้ำการบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา  ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife  เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์            ลูกค้าสัมพันธ์  0 2207 8888

ข่าวเกี่ยวข้อง