OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรักเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัย โนรูมอบ LOVE BAG บรรเทาความเดือดร้อนผ่านสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรักเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัย โนรูมอบ LOVE BAG บรรเทาความเดือดร้อนผ่านสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมรัฐ กุลจารุโอภาส Senior Vice President Marketing นำทีมเดินหน้าส่งพลังความรักและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากอิทธิพลของพายุโนรู ถึงแม้สถานการณ์ล่าสุดพายุอ่อนกำลังลง แต่ก็ทำให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน ยังมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงขอร่วมส่งมอบความรักความห่วงใยด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “ OCEAN LIFE LOVE BAG”  โดยรวบรวมของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง  นม UHT ยากันยุง ถุงดำ ฯลฯ ร่วมมือกับ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ประเทศไทย และ “โรงทานdelivery” เพื่อนำความรักส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เคียงคู่สังคมไทยภายใต้แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Love the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น เป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา  ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife  เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์            ลูกค้าสัมพันธ์  0 2207 8888

ข่าวเกี่ยวข้อง