OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ “ครูเงาะ” นักพัฒนา Mindsetปลดล็อคศักยภาพพนักงานและผู้บริหารให้พร้อมรับมือวิกฤตอย่างผู้นำในหลักสูตร 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ “ครูเงาะ” นักพัฒนา Mindsetปลดล็อคศักยภาพพนักงานและผู้บริหารให้พร้อมรับมือวิกฤตอย่างผู้นำในหลักสูตร "Winning Mindset"  

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณวิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ Chief People Officer (CPO) ตระหนักดีว่าบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และ Mindset จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงได้กิจกรรม Ocean Forum ให้ความรู้ สร้างทักษะเสริมทัศคติที่ดีในการทำงาน ในหัวข้อ Winning Mindset หรือ Warrior Mindset (การคิดและสื่อสารอย่างผู้นำในยามวิกฤต) โดยเชิญ “ครูเงาะ” คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ นักพัฒนาศักยภาพมนุษย์ นักพัฒนาMindset และ Acting Coach ชื่อดังระดับประเทศ มาถ่ายทอดมุมมองความคิด วิธีปลดล็อคชีวิต สร้างความเชื่อมั่นก้าวข้ามความกลัว พิชิตเป้าหมายด้วย Mindset ใหม่ พร้อมจุดประกายให้ทุกคนรักตัวเองในแบบที่ถูกต้อง และมองโลกในด้านบวกบนพื้นฐานของความจริง ใช้ Passion ค้นหาศักยภาพในตัวเองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิต เพราะโลกไม่ได้เปลี่ยน ปัญหาไม่ได้จบ เราจึงต้องรู้วิธีจัดการกับปัญหาและความทุกข์ ต้องลุกแล้วก้าวต่อไปให้เร็วที่สุด ซึ่งงานนี้ได้ทำการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom ไปยังสาขาทั่วประเทศ มุมมองความคิดใหม่ที่ได้รับนี้ จะต่อยอดกับพลังความรักที่มีอยู่แล้ว เพื่อส่งมอบไปยังลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้พลังความรัก ภายใต้แนวคิด LOVE MINSET ขับเคลื่อนองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมเร่งพัฒนาในทุกมิติ เพื่อดูแลลูกค้าให้มีความสุข สะดวกสบาย และปลอดภัยท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ ทั้งในวันนี้และอนาคต สนใจสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมดี ๆ ของบริษัทผ่านทาง OCEAN CLUB APPLICATION / LINE : @oceanlife / Facebook : Oceanlifepage  และเว็บไซต์ www.ocean.co.th  หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888

ข่าวเกี่ยวข้อง