SME D Bank จับมือ สภาเภสัชกรรม สนับสนุนร้านยา-เภสัชกรเข้าถึงเงินทุน เสริมแกร่งธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% วงเงินกู้สูง 50 ลบ.

SME D Bank จับมือ สภาเภสัชกรรม สนับสนุนร้านยา-เภสัชกรเข้าถึงเงินทุน เสริมแกร่งธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% วงเงินกู้สูง 50 ลบ.

SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ร่วมกับสภาเภสัชกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่ม"ร้านยา-เภสัชกร" เข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยเสริมสภาพคล่อง ลงทุนเปิดร้าน  ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย รับกระแสใส่ใจดูแลสุขภาพ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่สนับสนุนให้การใช้บริการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัชกร) ของประชาชน ในการเลือกซื้อสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลและป้องกันสุขภาพ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เปิดเผยข้อมูลธุรกิจร้านยามีอัตราเติบโตต่อเนื่องโดยปี 2564 ที่ผ่านมา (ม.ค.-เม.ย.) พบว่ามีการจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น 24.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเปิดดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น 10,386 ราย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ82,000 ล้านบาท 

  ดังนั้น SME D Bank จึงร่วมกับ “สภาเภสัชกรรม” สนับสนุนเภสัชกรที่เปิดร้านยาอยู่แล้ว หรือเภสัรกรคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจร้านยาของตัวเอง ซึ่งมีตัวเลขขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวนทั้งสิ้น 45,706 ราย (ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2564) ได้เข้าถึงแหล่งทุนผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ของ SME D Bank เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุง และเป็นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อรายหากยื่นกู้ตามเงื่อนไขธนาคาร ภายในวันที่ 31 มี.ค.2565 ได้รับสิทธิ ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน ซึ่งปกติมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาท 

ข่าวเกี่ยวข้อง