SME D Bank ร่วมมือ ส.อ.ท. สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยพาเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง เพิ่มทักษะ ก้าวข้ามโควิด-19

SME D Bank ร่วมมือ ส.อ.ท. สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยพาเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง เพิ่มทักษะ ก้าวข้ามโควิด-19

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร หารือร่วมกับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ผ่านความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ทั้งการพาเข้าถึงบริการ “ด้านเงินทุน” จาก SME D Bank วงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท ช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ   ควบคู่กับ “ด้านการพัฒนา” เพิ่มทักษะความรู้ ยกระดับความสามารถให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึง ขยายตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  ช่วยให้เอสเอ็มอีก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องประชุม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวเกี่ยวข้อง