finbiz by ttb จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี! เสริมความรู้เอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออกในงาน “ttb SME | the X-Change เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal”

finbiz by ttb จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี! เสริมความรู้เอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออกในงาน “ttb SME | the X-Change เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal”

กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2565 - ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เดินหน้าเสริมความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี!   “ttb SME | the X-Change เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น. พร้อมเชิญวิทยากรมากประสบการณ์ แนะนำเทคนิคการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เสริมด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่าปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยยังคงมีอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเอสเอ็มอีเป็นฟันเฟืองสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีที่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายด้านต่าง ๆ ทั้งจากสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ รวมไปถึงขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองในการต่อยอดธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศในยุค Next Normal

ทีเอ็มบีธนชาตจึงได้จัด “finbiz by ttb” โครงการเสริมความรู้ธุรกิจเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยกิจกรรมล่าสุดจะเป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี! ในหัวข้อเรื่อง ttb SME | the X-Change เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal ในวันที่ 17 สิงหาคม2565 เวลา 14:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งสำคัญต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออกโดยตรง

โดยสัมมนานี้ ผู้ประกอบการจะได้รับองค์ความรู้ที่อัดแน่น พร้อมแนะนำเทคนิคการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก โดยกูรูด้านการตลาดและวิทยากรมากประสบการณ์โดยมีงานสัมมนาเป็น 2 ช่วง คือ

(1) “Xtreme growth opportunity for import-export” รู้ลึกเทรนด์และโอกาสสร้างความเติบโตสำหรับการค้าระหว่างประเทศของเอสเอ็มอีนำเข้า-ส่งออก โดย คุณแคทรีน อมตวิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท เฮด วัน ฮันเดรด จำกัด

(2) “The disruption of Thailand’s import-export … and what’s next” สัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรมากประสบการณ์ พร้อมแนะนำเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็ปเป้  คุณพรวิช ศิลาอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ คุณบุษรัตน์ เบญจรงคกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต

ทีเอ็มบีธนชาต มีความมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำเข้า-ส่งออก ที่เข้าร่วมในสัมมนาได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ได้จริง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.office.com/r/Js6yWXPYbh

ข่าวเกี่ยวข้อง